Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Analizat e Ujit Kimike dhe Bakteriologjike

Indekset bakteriologjike, kimike dhe toksikologjike (metalet e renda, pesticide dhe PAH-et.)
NR INDEKSI TARIFA ( ne LEKE)
  UJI I PIJSHEM, UJRAT SIPERFAQESORE  
  ANALIZAT MIKROBIOLOGJIKE  
1 Mikroflora e pergjithshme ne 37 C ne 1 ml 360
2 Koliformet totale 1650
3 Koliformet fekale 1650
4 Streptokoku fekal, Str. D grup 1756
5 Clostridium perfrigens 358
6 salmonela (ne 5 lit.) 554
7 Shigela ne (5 lit.) 554
8 Vibrion kolere (ne 5 lit.) 1950
9 Pseudomonas aeruginosa 430
10 Stafilokoku aureus 495
  ANALIZAT KIMIKE dhe TOKSIKOLOGJIKE  
1 Shija 150
2 Era 150
3 Ngjyra 477
4 Turbullira 150
5 Lenda pezull 100
6 pH 220
7 Konduktiviteti elektrik 200
8 TDS 200
9 Amonjaku 474
10 Nitritet 321
11 Nitratet 459
12 Alkaliniteti total 150
13 Fosfatet 363
14 Lendet organike 150
15 Kloruret 277
16 Karbonatet 157
17 Bikarbonatet 157
18 Sulfatet 250
19 Silica 274
20 Hekuri total 250
21 Fortesia Totale 273
22 Kalciumi 254
23 Klori rezidual 210
24 Jodi 333
25 Gazi karbonik I lire 185
26 Gazi Sulfhidrik 125
27 Fluori 392
28 Klori aktiv ne Hipoklorit 482
29 Cianuret 354
30 Magneziumi 220
31 Fenolet 317
32 Densiteti 100
33 Aciditeti 150
34 Aktiviteti peroksidazik 200
35 NKO 600
36 NBO-5 500
37 Gazi karbonik agresiv 250
38 Kobalti 400
39 Bromi 350
40 Sulfocianuret 350
41 Bori 300
42 Acidet naftanike 400
43 Anilina 420
44 Formalina 400
45 Bariumi 350
46 Sulfitet 300
47 Bazat piridinike 400
48 Detergjentet sintetike 500
49 Alumini 1500
50 Pesticidet klororganike 6000
  METALET E RENDA  
52 Kadmium 1500
53 Plumb 1500
54 Mangan 1500
55 Krom 1500
56 Hekur 1500
57 Nikel 1500
58 Zink 1500
59 Baker 1500
60 Natrium  700
61 Kalium 700
62 Arsenik 1500
63 Zhiva 1500
64 Kobalti 1500
65 PAH (16 komponente) 14500
66 Azoti total 600

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.