Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres  me date 4.10.2017 nisi aktivitetet sensibilizuese ne...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,ne kuader planit te aktiviteteve per Muajin Kombetar...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 • DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

  DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e...

Informacioni Shendetsor

Sektori i Informacionit shendetesor.

Regjistron, përpunon dhe ofron të dhënat e  përpunuara për tu përdorur në DRSH dhe në nivele të tjera organizative të sistemit shëndetësor. Kontrollon flukset e informacionit të ardhur në nivel qarku dhe I përpunon informacionet  lidhur me aktivitetin e institucioneve të kujdesit shëndetësor.

Funksionet kryesore
-    Mbështetës
Duke qënë pjesë përbërëse e Sistemit Shëndetësor të Informacionit, funksioni primar i kësaj strukture eshte  mbështetja dhe furnizimi me informacion të saktë, të përpunuar dhe në kohë reale i DRSH dhe niveleve të tjera të hierarkisë administrative dhe të interesuarve të tjerë brenda dhe jashtë sistemit shëndetësor. Në këtë mënyrë do të krijohen kushtet e domosdoshme për zhvillimin e politikave shëndetësore dhe procesit të reformimit, i mbështetur në implementimin e strategjive në sektorin shëndetësor.
-    Monitorues
Sektori, si pjesa më operative e sistemit të informacionit, monitoron parametrat teknik dhe performancën e funksionimit krahasuar me qëllimin dhe objektivat për të cilat sistemi është krijuar. Në këtë mënyrë sektori është pjesë aktive e dizenjimit, azhornimit, përmirësimit dhe integrimit të sistemeve të informacionit.
-    Bashkëveprues

 

Sektori i Informacionit bashkëpunon me Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit në Ministrinë e Shëndetësisë për të vënë në zbatim projekte kombëtare ose lokale në këtë fushe. Gjithashtu, duke qënë në kontakt të drejtpërdrejtë me strukturat dhe institucionet që ofrojnë shërbimin shëndetësor, ky sektor bën propozimet e nevojshme për përmirësimin e sistemeve aktuale apo për baza të reja të dhënash të orientuara dhe në shërbim të aktivitetit administrativ apo të shëndetit të popullatës. 

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtim kryesor në sezonin e verës do të jetë kontrolli i ndotjes akustike në lokalet e bregdetit.

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor te 6-mujorit te vitit 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.