Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Informacioni Shendetsor

Sektori i Informacionit Shendetesor prane DRSH Durres.

Regjistron, përpunon dhe ofron të dhënat e  përpunuara për tu përdorur në DRSH dhe në nivele të tjera organizative të sistemit shëndetësor. Kontrollon flukset e informacionit të ardhur në nivel qarku dhe I përpunon informacionet  lidhur me aktivitetin e institucioneve të kujdesit shëndetësor.

Funksionet kryesore
-    Mbështetës
Duke qënë pjesë përbërëse e Sistemit Shëndetësor të Informacionit, funksioni primar i kësaj strukture eshte  mbështetja dhe furnizimi me informacion të saktë, të përpunuar dhe në kohë reale i DRSH dhe niveleve të tjera të hierarkisë administrative dhe të interesuarve të tjerë brenda dhe jashtë sistemit shëndetësor. Në këtë mënyrë do të krijohen kushtet e domosdoshme për zhvillimin e politikave shëndetësore dhe procesit të reformimit, i mbështetur në implementimin e strategjive në sektorin shëndetësor.
-    Monitorues
Sektori, si pjesa më operative e sistemit të informacionit, monitoron parametrat teknik dhe performancën e funksionimit krahasuar me qëllimin dhe objektivat për të cilat sistemi është krijuar. Në këtë mënyrë sektori është pjesë aktive e dizenjimit, azhornimit, përmirësimit dhe integrimit të sistemeve të informacionit.
-    Bashkëveprues

 

Sektori i Informacionit bashkëpunon me Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit në Ministrinë e Shëndetësisë për të vënë në zbatim projekte kombëtare ose lokale në këtë fushe. Gjithashtu, duke qënë në kontakt të drejtpërdrejtë me strukturat dhe institucionet që ofrojnë shërbimin shëndetësor, ky sektor bën propozimet e nevojshme për përmirësimin e sistemeve aktuale apo për baza të reja të dhënash të orientuara dhe në shërbim të aktivitetit administrativ apo të shëndetit të popullatës. 

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.