Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres  me date 4.10.2017 nisi aktivitetet sensibilizuese ne...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,ne kuader planit te aktiviteteve per Muajin Kombetar...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 • DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

  DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e...

Sherbimi i Shendetit Mjedisor

Sherbimi Shendetit Mjedisor  prane kesaj drejtorie  ka si detyre  monitorim -  vleresimin e cilesise dhe kushteve higjeno-sanitare me qellim final mbrojtjen e shendetit te popullates, kjo duke bere  monitorimin e te kater sektoreve te higjenes:

1-      Higjena ushqimore

2-      Higjena Komunale

3-      Higjena Shkollore

4-      Higjena e Punes.

Nr.Tel : +35552222421

Ka dy pika qe e kryen  aktivitetin ne Durres dhe Shijak dhe eshte i perbere nga nje staf prej 11 specialistesh te kualifikuar ne fushen e higjenes  nga te cilet 3 jane Mjeke Higjeniste, 4 Ing. Kimiste dhe 4 Laborante Kimiste.

Ne punen e tij te perditeshme ky sherbim mbulon  monitorimet per cilesine e ujit, ajerit dhe  tokes.

 Ben vleresime  higjeno-sanitare dhe jep ekspertiza per ambjentet e brendeshme te subjekteve qe kryejne aktivitete prodhuese, magazinuese dhe transportuese te produkteve te ndryshme, si dhe ne ambjentet e punes per kushtet higjeno-sanitare te punojnesve. Kryen paisjen me libreza shendetesore per punonjesit e sektorit Ushqimor, Komunal dhe Arsimor.

Pjese e ShShM eshte edhe Laboratori  i cili kryen analizat laboratorike nga ana fizioko-kimike, per  ujin e pijshem, ujin e detit, kripen e detit per:  monitorim dhe me kerkese nga te trete(subjekte te ndryshem) kundrejt pagesave sipas listes se cmimeve qe gjendet prane deges se Finances te miratuar nga MSH.

Monitoron dhe vlereson se bashku me SRD dhe sherbimet e tjera rastet e intoksikacioneve dhe toksikoinfeksioneve te ndryshme me natyre ushqimore apo hidrike per gjetjen dhe eleminimin e shkakut.

 

Ne punen e tij monitoruese ky sherbim ka bashkepunim te ngushte dhe shkembim informacioni me institucionet e tjera kontrolluese dhe vendim marrese duke patur gjithmone si qellim kryesor mbrojtjen e shendetit te popullates.

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtim kryesor në sezonin e verës do të jetë kontrolli i ndotjes akustike në lokalet e bregdetit.

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor te 6-mujorit te vitit 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.