Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Sherbimi i Shendetit Mjedisor

Sherbimi Shendetit Mjedisor  prane kesaj drejtorie  ka si detyre  monitorim -  vleresimin e cilesise dhe kushteve higjeno-sanitare me qellim final mbrojtjen e shendetit te popullates, kjo duke bere  monitorimin e te kater sektoreve te higjenes:

1-      Higjena ushqimore

2-      Higjena Komunale

3-      Higjena Shkollore

4-      Higjena e Punes.

Nr.Tel : +35552222421

Ka dy pika qe e kryen  aktivitetin ne Durres dhe Shijak dhe eshte i perbere nga nje staf prej 11 specialistesh te kualifikuar ne fushen e higjenes  nga te cilet 3 jane Mjeke Higjeniste, 4 Ing. Kimiste dhe 4 Laborante Kimiste.

Ne punen e tij te perditeshme ky sherbim mbulon  monitorimet per cilesine e ujit, ajerit dhe  tokes.

 Ben vleresime  higjeno-sanitare dhe jep ekspertiza per ambjentet e brendeshme te subjekteve qe kryejne aktivitete prodhuese, magazinuese dhe transportuese te produkteve te ndryshme, si dhe ne ambjentet e punes per kushtet higjeno-sanitare te punojnesve. Kryen paisjen me libreza shendetesore per punonjesit e sektorit Ushqimor, Komunal dhe Arsimor.

Pjese e ShShM eshte edhe Laboratori  i cili kryen analizat laboratorike nga ana fizioko-kimike, per  ujin e pijshem, ujin e detit, kripen e detit per:  monitorim dhe me kerkese nga te trete(subjekte te ndryshem) kundrejt pagesave sipas listes se cmimeve qe gjendet prane deges se Finances te miratuar nga MSH.

Monitoron dhe vlereson se bashku me SRD dhe sherbimet e tjera rastet e intoksikacioneve dhe toksikoinfeksioneve te ndryshme me natyre ushqimore apo hidrike per gjetjen dhe eleminimin e shkakut.

 

Ne punen e tij monitoruese ky sherbim ka bashkepunim te ngushte dhe shkembim informacioni me institucionet e tjera kontrolluese dhe vendim marrese duke patur gjithmone si qellim kryesor mbrojtjen e shendetit te popullates.

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.