Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres  me date 4.10.2017 nisi aktivitetet sensibilizuese ne...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,ne kuader planit te aktiviteteve per Muajin Kombetar...

Programi i Nderhyrjes se perbashket per permiresimin e shendetit te nenes dhe femijes ne rrethin e Durresit.

Programi i Nderhyrjes se perbashket per permiresimin e shendetit te nenes dhe femijes ne rrethin e Durresit.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres e ka prioritet permiresimin e vazhdueshem te shendetit...

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 • DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

  DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e...

 • Programi i Nderhyrjes se perbashket per permiresimin e shendetit te nenes dhe femijes ne rrethin e Durresit.

  Programi i Nderhyrjes se perbashket per permiresimin e shendetit te nenes dhe femijes ne rrethin...

sherbimi i Epidemiologjise

Sherbimi i Epidemiologjise

·         Sherbimi i Epidemiologjise merret me kontrollin, parandalimin dhe luftimin e semudjeve ngjitese si dhe te zzatoje skemat e imunizmit.

·         Sherbimi i Epidemiologjise ne baze te punes se tij ka survejancen pasive dhe aktive per semundjet infektive me qellim final parandalimin e shperthimit te vatrave epidemike si dhe uljen e incidences se semundjeve ngjitese.

·         Matja e frekuences se perhapjes se semundjeve, hulumtimi i etiologjise se tyre.

·         Intervenimi ne parandalimin e perhapjes se semundjeve me ndermarrjen e masave profilaktike e kunder epidemike.

·         DDD profilaktit e kunder epidemik.

·         Kontrollot sanitare dhe infenkisonet spitalore.

·         Zbatimi  i programit EP1- ndjekja dhe zbatimi i kalendarit te detyryeshem te vaksinimit  si dhe organizimin e fushatave te ndryshme te vaksinimit ne baze te udhezimeve te M.Sh dhe I.SH.P.

·         Monitorimi i vazhdueshem  i zinxhirit ftohes mbatja e rregullt e dokumentacionit te vaksinimit.

·         Sherbimi i Epidemiologjise per mbarevatjen e punes se tij bashkepunon dhe me institucionet e tjera vendore.

·         Sherbimi i Epidemiologjise i kushton rendesi te vecante semundjeve seksualisht te transmetueshme (SST)

·         Puna e Sherbimi i Epidemiologjise eshte e lidhur ngushte me aktivitetin e laboratorit mikrobiologjik. Ne laboratorin tone kryhen ekzaminime te ndryshme intestinale,urogenitale,aerogene,parazitologjike,serologjike si dhe analiza te ujit.

 

Keto ekzaminime jane spitalore ,ambulatore si dhe depistime profilaktike e vatrore.

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtim kryesor në sezonin e verës do të jetë kontrolli i ndotjes akustike në lokalet e bregdetit.

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor te 6-mujorit te vitit 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.