Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

sherbimi i Epidemiologjise

Sherbimi i Epidemiologjise

·         Sherbimi i Epidemiologjise merret me kontrollin, parandalimin dhe luftimin e semudjeve ngjitese si dhe te zzatoje skemat e imunizmit.

·         Sherbimi i Epidemiologjise ne baze te punes se tij ka survejancen pasive dhe aktive per semundjet infektive me qellim final parandalimin e shperthimit te vatrave epidemike si dhe uljen e incidences se semundjeve ngjitese.

·         Matja e frekuences se perhapjes se semundjeve, hulumtimi i etiologjise se tyre.

·         Intervenimi ne parandalimin e perhapjes se semundjeve me ndermarrjen e masave profilaktike e kunder epidemike.

·         DDD profilaktit e kunder epidemik.

·         Kontrollot sanitare dhe infenkisonet spitalore.

·         Zbatimi  i programit EP1- ndjekja dhe zbatimi i kalendarit te detyryeshem te vaksinimit  si dhe organizimin e fushatave te ndryshme te vaksinimit ne baze te udhezimeve te M.Sh dhe I.SH.P.

·         Monitorimi i vazhdueshem  i zinxhirit ftohes mbatja e rregullt e dokumentacionit te vaksinimit.

·         Sherbimi i Epidemiologjise per mbarevatjen e punes se tij bashkepunon dhe me institucionet e tjera vendore.

·         Sherbimi i Epidemiologjise i kushton rendesi te vecante semundjeve seksualisht te transmetueshme (SST)

·         Puna e Sherbimi i Epidemiologjise eshte e lidhur ngushte me aktivitetin e laboratorit mikrobiologjik. Ne laboratorin tone kryhen ekzaminime te ndryshme intestinale,urogenitale,aerogene,parazitologjike,serologjike si dhe analiza te ujit.

 

Keto ekzaminime jane spitalore ,ambulatore si dhe depistime profilaktike e vatrore.

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.