Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.

 

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres  me date 4.10.2017 nisi aktivitetet sensibilizuese ne kuader te muajit te sensibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Ky aktivitet u organizua ne ambientet e QSH dhe Qendres Multifunksionale Nish Tulla,ku ofrohet edhe sherbim shendetesor.

Ne kete aktivitet u diskutua  nga perfaqesues te stafit te Sherbimit te mjekesise familjare me stafin shendetesor te Nish Tulles, mbi rolin e rendesishem te punonjesve shendetesore ne Strategjine kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Gjithashtu u diskutua ne detaje rruga e bashkepunimit ne Sektorin e luftes antitrafik ne Policine e Durresit,sipas procedurave standarte per VT dhe VMT ne kujdesin shendetesor.

Moren pjese edhe perfaqesuesja e sekretariatit te KRAT Durres ,Zj.Majlinda Ciraku, Drejtore e Qendres multifunksionale Nish Tulla Zj.Ornela Hamataj ,Perfaqesues te Zyres Kombetare te Punesimit Dega Durres,perfaqesues se Albarom, punonjesja sociale e Qendres per sherbime komunitare,te rinj vullnetare nga komuniteti dhe staf i edukatoreve ne kopshtin e Qendres.

Te gjithe perfaqesuesit vleresuan  bashkepunimin nderinstitucional dhe rendesine  e fuqizimit te bashkepunimit per te reduktuar fenomenin e trafikimit.

Ne fund u shperndane flete-volante mbi trafikimin dhe te drejtat e femijeve pergatitur me buxhetin e Drejtorise tone. 

Vazhdojne aktivitetet antitrafik te DRSH Durres.

Aktiviteti u organizua ne QSH Kulle  ,me pjesmarrjen e stafit shendetesor te QSH,te perfaqsueses se KRAT Durres ,perfaqsues  te Bashkise Durres,te UNDP dhe mesuesve te shkolles  9 vjecare Kulle..Stafi i sherbimit te mjeksise familjare risolli per stafin shendetesor rendesine  e zbatimit me profesionalizem te Procedurave standarte te veprimit per viktimat dhe viktimat e trafikimit dhe rendesine e bashkepunimit me Njesine Administrative Sukth.Me pas ,aktiviteti vazhdoi ne nje takim me prinder me probleme social ekonomike.Banoret u informuan mbi fenomenin e trafikimit,te drejtat e femijeve,ku dhe si mund te drejtohen ne sherbimet sociale apo njesine e mbrojtjes se femijes.

Zona e Kulles eshte nje zone e varfer ku mundesite per te patur viktima apo viktima te mundshme te trafikimit eshte e madhe.Ndaj bashkepunimi mes institucioneve ka nje rendesi te madhe per te rritur aksesin ne sherbimet shendetesore,per te reduktuar varferine dhe per te nisur integrimin social te familjeve te varferamoren pjese edhe mesues te shkolles 9 vjecare Kulle.
Ne fund te aktivitetit  u shperndane fleteinformacion mbi trafikimin dhe te drejtat e   femijeve pergatitur me buxhetin e Drejtorise tone.
Aktiviteti u organizua nen kujdesin e Drejtorit te QSH Sukth,Dr.Pellumb Danaj.
 
Aktiviteti tjeter  sensibilizues u zhvillua  ne shkollen Nene Tereza u organizua ne formen e nje bashkebisedimi interaktiv ku nxenesit dhane mendimet e tyre rreth trafikimit si nje fenomen qe shkel te drejtat e tyre. Stafi i sherbimit shendetesor te kopshteve dhe shkollave e vune theksin vecanerisht ne kujdesin gjate perdorimit  te facebook nga vajzat adoleshente.
Me pas u shaq videoja Ndal trafikimit.Heshtja cenon dinjitetin,ku u trajtua me ne detaje tema e trafikimit  dhe ku dhe si mund te kerkohet ndihme.Mori pjese edhe perfaqesuesja e shoqates Gruaja ne fokus. Ne fund te takimit u shperndane fletepalosje mbi trafikimin  dhe te drejtat e femijeve pergatitur me buxhetin e Drejtorise tone.Takimi u zhvillua nen kujdesin e autoriteteve drejtuese te shkolles dhe stafit pedagogjik.
 
 

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres vazhdon aktivitetet sensibilizuese ne kuader te muajit te sensibilizimit kunder trafikimit te qenies njerezore.Takimi i radhes u zhvillua sot ne ambientet e Qendres Shendetesore nr.6 Plazh, Durres.

Stafet shendetesore u sensibilizuan nga specialistet e sherbimit shendetesor ne kopshte dhe shkolla ne lidhje me rendesine  e zbatimit te Procedurave standarte te Veprimit per  viktimat dhe viktimat e mundshme te trafikimit.Nje rendesi iu dha  identifikimit te hershem te femijeve me probleme social ekonomike ,si nje nga rruget per reduktimin e fenomenit te trafikimit ,duke plotesuar ne kohe Formularet Tip per  Njesine e Mbrojtjes se femijeve ,Bashkia Durres.

Rendesi iu dhe keshillimit qe duhet ti bejne stafet shendetesore  per moshat e reja  mbi  perdorimin  te internetit te sigurte,kujedesit qe duhet te bejne vecanerisht vajzat adoleshente ne njohjet qe bejne ne facebook ,duke u bere pa dashje edhe viktima apo viktima te mundhsme te trafikimit.

Ne fund te ketij aktiiviteti u shperndane fleteinformacion mbi trafikimin dhe te drejtat e femijeve ,pergatitur me buxhetin e Drejtorise tone.

Takimi i organizua nen kujdesin e Drejtorit te  QSH Dr.Fahri Merollari.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres vazhdon  aktivitetet sensibilizuese ne kuader te muajit te sensibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Me date 21.10.2017 aktiviteti sensibilizues u organizua ne Shkollen 9 vjecare M.Dollaku,ne Bashkine Shijak.

Ne aktivitet  moren pjese nxenes te klasave te 7,8,9.

Tema e trafikimit u trajtua nepermjet nje bashke bisedimi interaktiv nga Punonjesja sociale prane Sherbimit psikosocial dhe shendetit mendor dhe Specialistja  e shendetit publik prane Sherbimit te Mjeksise Familjare (stafi I Drejtorise Rajonale te Shendetesise Durres).

Nxenesit e pranishem nen  kujdesin  e  psikologes se shkolles  dhe stafit pedagogjik  bene edhe prezantime ne grup mbi temen e trafikimit.

Bashkia Shijak,prej vitesh eshte bashkepunetorja jone   ne aktivitete te ndryshme sensibilizuese edhe per fenomene qe shkelin te drejtat e femijeve sic eshte edhe fenomeni i trafikimit.

Nenkryetarja  e Bashkise Shijak mori pjese personalisht dhe ritheksoi angazhimin e vazhdueshem te   Bashkise Shijak kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Pershendeten kete aktivitet  edhe perfaqsues te QSH Shijak.

Nxenesve iu prezantua edhe video me teme- Ndal trafikimit.Heshtja cenon dinjitetin tone.

Ne fund te aktivitetit u shperndane fletevolante mbi trafikimin te pergatitura me buxhetin e Drejtorise tone.

 

Takimi u organizua nen kujdesin e Bashkise Shijak Zj.Shpresa Domi,Drejtoreshes se QSH Shijak Dr.Jonida Celiku,drejtuesve te Shkolles dhe  ne bashkepunimin me DAR Durres.

Drejtoria  Rajonale e Shendetesise  Durres, vazhdon aktivitetet ndergjegjesuese ne lidhje me trafikimin , ne kuader te muajit te sensibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktiviteti i sotem u zhvillua ne shkollen 9 vjecare Maminas, Bashkia Shijak..

Specialistja e shendetit publik prane Sektorit te edukimit shendetesor dhe promocionit,           

ne nje bashkebisedim interaktiv me nxenesit e ciklit te larte te shkolles, e trajtoi ceshtjen e trafikimit si ceshtje e cila  shkel te drejtat e femijeve por edhe ceshtje e shendetit publik,duke sjelle ne vemendje pasojat shendetesore te shumta qe pesojne  viktimat e trafikimit apo viktimat e mundshme te trafikimit.

Nje vemendje iu kushtua edhe sigurise  on line pasi,  nga perdorimi i pakujdeshem,  vajzat adoleshente  mund te mashtrohen dhe te kthehen ne viktima te trafikimit.

Ne kete aktivitet moren pjese edhe  specialiste nga Sherbimi Social- Bashkia Shijak dhe staf shendetesor nga Qendra Shendetesore Maminas.

Aktiviteti sensibilizues vazhdoi me shfaqjen e videos ,pergatitur nga DRSH Durres me teme- Ndal trafikimit.Heshtja cenon dinjitetin tone.

Nxenesit moren informacion mbi linjen falas -Raporto Shpeto,nepermjet fletepalosjeve te cilat jane pergatitur me buxhetin e DRSH Durres..

 

Aktiviteti u organizua ne bashkepunim me DAR Durres,autoritet  drejtuese te shkolles,Drejtorin e Qendres Shendetesore Maminas,Bashkia Shijak.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres vazhdon fushaten sensibilizuese ne kuader te muajit antitrafik.

Aktiviteti sensibilizues u organizua ne daten 26.10.2017  ne ambientet e rrobaqepsise :Ardi nga specialistet e Sektorit te Promocionit shendetesor  dhe   Specialistja e infermieristikes prane Sherbimit te mjeksise familjare.

Vajzat dhe  grate u informuan rreth fenomenit te trafikimit si nje ceshtje qe prek te drejat e cdo njeriu.

Prandaj i gjithe komuniteti i prinderve ,mjekeve ,mesuesve .punedhenesve dhe punemarresve duhet te behen bashke per te reduktuar kete fenomen te skllaverise moderne.

Vajzat dhe grate u informuan rreth institucioneve ne Durres ,te cilet nen kujdesin  e Komitetit Rajonal Antitrafik, jane te angazhuar sipas politikave te ndryshme shendetesore,arsinore sociale etj.

Punonjeset u informuan edhe mbi politikat sociale qe behen ne  Durres,apo sherbimet sociale ku mund te drejtohen familjet me probleme social -ekonomike,te cilet jane shume te rriskuar per tu prekuar nga fenoemene qe shkelin te drejtat e tyre sic eshte edhe tarfikimi.

Ne kete aktivitet pershendeti edhe Drejtoresha ekzekutive e Shoqates Gruaja ne fokus,e cila theksoi angazhimin e shoqates qe drejton ne lidhje me reduktimin e fenomenit te trafikimit.

Ne fund te aktivitetit u shperndane fletepalosje mbi trafikimin

Aktiviteti u organizua ne bashkepunim me drejtuesit e rrobaqepsise Ardi dhe Shoqaten :Gruaja ne fokus.

 

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.