Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Programi i Nderhyrjes se perbashket per permiresimin e shendetit te nenes dhe femijes ne rrethin e Durresit.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres e ka prioritet permiresimin e vazhdueshem te shendetit te nenes dhe femijes dhe bashkepunon me MSH-ne, ISHP-ne, UNICEF-in, OBSH-ne  per te ofruar sherbim shendetesor sa me te mire ne zbatim te politikave shendetesore te Ministrise se Shendetesise (MSH).

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres e ka prioritet permiresimin e vazhdueshem te shendetit te nenes dhe femijes dhe bashkepunon me MSH-ne, ISHP-ne, UNICEF-in, OBSH-ne  per te ofruar sherbim shendetesor sa me te mire ne zbatim te politikave shendetesore te Ministrise se Shendetesise (MSH).

            Puna jone ka dhene rezultate e saj ne permiresimin e shifrave te vdekshmerise amtare dhe feminore, permiresimin e mbuleses vaksinale, dhe promovimin dhe nxitjen e ushqyerjes me gji. Ne vitin  2012, per here te pare ne nivel kombetar, tre QSH ne Durres kane fituar titullin “QSH dhe komunitete mike te femijes”.Ky titull erdhi pas nje eksperience te shkelqyer bashkepunimi me  MSH-ne ,UNICEF-in , ISHP-ne  dhe me Pushtetin Vendor .Sfide ne punen tone mbetet arritja me sherbime e grupeve vulnerabel te nenave dhe femijeve perfshire popullsine rome ne disa zona te rrethit te Durresit. Nje tjeter sfide eshte edhe zbatimi efektiv i Kuadrit te ri rregullator per Sherbimet e Konsultorit te Gruas dhe Femijes.

              Me qellim qe  te jemi akoma me te sukseshem, ne shikojme pertej shifrave shendetesore, te cilat jane udherrefyesit tone per te punuar me shume. Realiteti tregon qe rritja e kapaciteteve te stafeve shendetesore te cilet   punojne ne Konsultorin e Gruas   dhe Konsultorin e Femijes, eshte  nje element i politikave lokale te  permiresimit te shendetit te nenes dhe femijes por jo i vetmi.

Shendeti i popullates ne pergjithesi ,vecanerisht shendeti  i nenes dhe femijes,  shkon pertej Institucioneve Shendetesore prandaj mendojme qe  permiresimet   arrihen me ngritje kapacitetesh  dhe bashkepunimin me aktoret  lokal  duke e bere   permiresimin e shendetit te nenes dhe femijes nje ceshtje gjithperfshirese.             Ne synojme te  permiresojme bashkepunimin me aktoret lokale vecanerisht me Pushtetin Vendor ,aty ku behen politika te zhvillimit te qendrueshem lokal,te cilat kane ndikim direkt ne shendetin e nenes dhe femijes.

Ceshtja e permiresimit te shendetit te nenes dhe femijes  eshte nje ceshtje qe na prek te gjitheve  jo vetem si profesioniste por edhe si qytetare, prandaj kemi planifikuar  te organizojme aktivitete  sensibilizuese, vecanerisht ne lidhje me prinderimin, duke e bere sa me gjithperfshirese zbatimin profesional te Paketes se  re te sherbimit ne Konsultorin e Gruas   dhe Konsultorin e Femijes. 

 

 

 

Qellimi i nderhyrjes:

Krijimi i mekanizmave mbeshtetes per venien ne zbatim  te Kuadrit rregullator te sherbimeve te konsultorit te Gruas  dhe Femijes(Udhezues, Protokolle, Standarte sherbimi).

Objektivat   specifike:

1-      Ngritja e kapaciteteve te personelit te Konsultoreve ne rrethin  e  Durresit ne linje me qasjet e parashikuara ne Protokollet dhe Standartet e sherbimit  te Konsultoreve me fokus te vecante ne prioritizimin e grupeve vulnerable, zhvillimin e femijes, lidhjen me sektoret e tjere per te  vene ne qender te vemendjes shendetin e femijes.

2-      Forcimi i sistemit te Supervizionimit Mbeshtetes per te monitoruar  zbatimin e UPK-ve ,PPK-ve  dhe Standarteve te cilesise se sherbimit.

3-      Rishikimi i sistemit te mbledhjes se te dhenave dhe dokumentacionit te Konsultorit ne linje me Protokollet dhe  Stadartet e sherbimit dhe Paketes se rishikuar te  Kujdesit Shendetesor Paresor  miratuar ne vitin 2015.

4-      Nxitja e bashkepunimit me Sherbimet sociale ne Bashki dhe Njesine e Mbrojtjes se Femijeve ne Bashkite Durres dhe Shijak per te realizuar nje trajtim te pergjithshem te femijes sipas nevojave te tij.

5-      Sensibilizimi i komunitetit per nje qasje te re ndaj shendetit te nenes dhe femijes.

Strategjite e nderhyrjes:

1-      Ngritje  te kapaciteve te personelit bazuar ne  protokollet standarte, prezantimi i standarteve dhe qasjeve te reja ne sherbimin e konsultoreve, rishikimi i mjeteve dhe procedurave te Supervizionimit mbeshtetes per te siguruar vazhdimesine, qendrueshmerine, cilesine e nderhyrjeve, aplikimin e qasjeve te reja.

Supervizimin e zbatimit te UPK-ve, PKK-ve  dhe Standarteve te cilesise.

2-      Bashkepunimi ndersektorial per te adresuar ne menyre holistike/gjitheperfshirese nevojat e femijeve me probleme te ndryshme social -ekonomike,te komuniteteve te margjinalizuar dhe femijeve me aftesi te kufizuar.

Ne kemi nje eksperience te shkelqyer bashkepunimi me Sherbimet sociale dhe Njesine e Mbrojtje se Femijes ne Bashkine Durres.Ky bashkepunim i ka dhene nje qasje sociale problemeve tona shendetesore dhe anasjelltas duke bere si prioritet te politikave lokale edhe shendetin e popullates vecanerisht te nenes dhe femijes. Sigurisht,edhe me Bashkine Shijak ne kemi patur bashkepunim shume te mire te cilin deshirojme ta cojme perpara.

Bashkepunime te tilla jane te sukseshme sepse vetem se bashku mund te permiresojme shendetin e nenes dhe femijes.Roli i Pushtetit Vendor shpesh eshte vendimtar ne aksesin ne sherbimet shendetesore per nenen dhe femijen ne familjet ku ka pabarazi sociale.Nga ana tjeter varferia nuk mund te zgjidhet nga Institucionet Shendetesore,edhe pse ajo  ndikon drejteperdrejte ne shendet.

Perfaqesues te Sherbimeve Sociale dhe te NjMF-se  te Bashkise Durres do te jene ne rolin e facilitatoreve  ne séancat e  trajnimeve, ne vizitat e Supervizimit apo te aktiviteteve sensibilizuese ne komunitetin e zonave periferike dhe rurale.

3-      Ndergjegjesim dhe perfshirje e komunitetit per te ndryshuar qasjen  ne lidhje me shendetin e nenes dhe femijes.

 

     Vecanerisht per te kontribuar ne  permiresimin e praktikave  per nje kujdes te  vecante  gjate shtatezanise ,gjate periudhes se paslindjes,kujdesin e vecante jo vetem per nje ushqyerje  te shendetshem por edhe per nje prinderim sa me te sukseshem.

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.