Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Takim mbi sensibilizimin e stafeve shendetesore dhe pushuesve ne Durres ne lidhje me fenomenin e trafikimit.

  

Ne kuader te zbatimit te planit Antitrafik dhe ne saje te bashkepunimit ndersektorial prane Drejtorise Rajonale te Shendetesise Durres, sektori i Shendetit Mendor, sektori i Promocionit dhe Edukimit Shendetesor, si edhe Sherbimi i Mjekesise Familjare, ndermoren aktivitete pergjate vijes bregdetare te qytetit te Durresit, per te informuar qytetaret nepermjet diskutimeve dhe shperndarjes se fletepalosjeve, mbi minimizimin deri ne zhdukje te fenomenit te trafikimit, apo shfrytezimit te femijeve, kryesisht te komunitetit rom dhe egjiptian. Gjithashtu u zhvilluan takime me stafin e Qendres Shendetesore Plazh & Currila, edhe me Qendrat Provizore Sezonale, se sherbim te komunitetit gjate sezonit veror. Gjithashtu u vune me dije numrat e kontaktit ne rast kostatimesh trafikiminapo abuzumi, ne menyre qe bashkepunimi te jete edhe me i gjere midis institucioneve dhe qytetareve. Ky plan antitrafik dhe keto aktivitete, do te shtrihen pergjate gjithe sezonit veror ne vazhdim.

 

 

http://drshdurres.gov.al//images/vere/image1.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image11.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image2.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image21.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image3.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image31.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image4.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image41.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image5.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image51.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image6.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image61.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image7.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image71.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image8.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image9.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image91.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/plhhh.JPG

 

 

Ne kuader te Planit te Seonit Veror per fenomenin e trafikimit, Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres, me mbeshtetjen e KRAT Durres, zhvilloi nje takim sensibiliZimi me stafin e Qendres Shendetesore Nr.6,Plazh. Qellimi kryesor I takimit ishte sensibilizimi I stafit per identifikimin e rasteve te trafikimit, dhenien e sherbimit shendetesor , dhe referimi I tyre ne organet perkatese.

 

Keto aktivitete do te vijojne pergjate sezonit veror. Ky aktivitet u Zhvillua nga Sherbimi I Mjekesise Familjare, Sektori Mendor & Psikosocial.

Ne kuader te Planit te Sezonit Veror kunder Trafikimit te qenieve njerezore, DRSH Durres, me perfaqesues nga Sherbimi i Mjeksise Familjare, vijon sensibilizimin ne komunitet.Fokusi i takimeve sensibilizuese eshte informimi rreth formave te trafikimit, parandalimin e tij dhe institucionet pergjegjese ku mund te drejtohen per ndihme personat e trafikuar.

Keto takime u zhvilluan ne komunitetet prane Qendrave Shendetesore 5, 8, 10.

 

 

Ne vijim te aktiviteve te Planit te Sezonit Veror kunder Trafikimit Drsh Durres, nepermjet Sherbimit te Mjeksise Familjare dhe Sektorit te Shendetit Mendor &psikosocial;  organizoi nje takim sensibilizues me stafin e Qendres Shendetesore Sukth.

Fokusi ishte informimi dhe ndergjegjesimi mbi format e trafikimit, identifikimin e rasteve dhe referimin e tyre prane institucioneve perkatese.

 

 

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.