Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres  me date 4.10.2017 nisi aktivitetet sensibilizuese ne...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,ne kuader planit te aktiviteteve per Muajin Kombetar...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 • DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e KRAT Durres.

  DRSH Durres nis planin e aktiviteteve ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ,me mbeshtetjen e...

Takim mbi sensibilizimin e stafeve shendetesore dhe pushuesve ne Durres ne lidhje me fenomenin e trafikimit.

  

Ne kuader te zbatimit te planit Antitrafik dhe ne saje te bashkepunimit ndersektorial prane Drejtorise Rajonale te Shendetesise Durres, sektori i Shendetit Mendor, sektori i Promocionit dhe Edukimit Shendetesor, si edhe Sherbimi i Mjekesise Familjare, ndermoren aktivitete pergjate vijes bregdetare te qytetit te Durresit, per te informuar qytetaret nepermjet diskutimeve dhe shperndarjes se fletepalosjeve, mbi minimizimin deri ne zhdukje te fenomenit te trafikimit, apo shfrytezimit te femijeve, kryesisht te komunitetit rom dhe egjiptian. Gjithashtu u zhvilluan takime me stafin e Qendres Shendetesore Plazh & Currila, edhe me Qendrat Provizore Sezonale, se sherbim te komunitetit gjate sezonit veror. Gjithashtu u vune me dije numrat e kontaktit ne rast kostatimesh trafikiminapo abuzumi, ne menyre qe bashkepunimi te jete edhe me i gjere midis institucioneve dhe qytetareve. Ky plan antitrafik dhe keto aktivitete, do te shtrihen pergjate gjithe sezonit veror ne vazhdim.

 

 

http://drshdurres.gov.al//images/vere/image1.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image11.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image2.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image21.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image3.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image31.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image4.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image41.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image5.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image51.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image6.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image61.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image7.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image71.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image8.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image9.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/image91.JPGhttp://drshdurres.gov.al//images/vere/plhhh.JPG

 

 

Ne kuader te Planit te Seonit Veror per fenomenin e trafikimit, Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres, me mbeshtetjen e KRAT Durres, zhvilloi nje takim sensibiliZimi me stafin e Qendres Shendetesore Nr.6,Plazh. Qellimi kryesor I takimit ishte sensibilizimi I stafit per identifikimin e rasteve te trafikimit, dhenien e sherbimit shendetesor , dhe referimi I tyre ne organet perkatese.

 

Keto aktivitete do te vijojne pergjate sezonit veror. Ky aktivitet u Zhvillua nga Sherbimi I Mjekesise Familjare, Sektori Mendor & Psikosocial.

Ne kuader te Planit te Sezonit Veror kunder Trafikimit te qenieve njerezore, DRSH Durres, me perfaqesues nga Sherbimi i Mjeksise Familjare, vijon sensibilizimin ne komunitet.Fokusi i takimeve sensibilizuese eshte informimi rreth formave te trafikimit, parandalimin e tij dhe institucionet pergjegjese ku mund te drejtohen per ndihme personat e trafikuar.

Keto takime u zhvilluan ne komunitetet prane Qendrave Shendetesore 5, 8, 10.

 

 

Ne vijim te aktiviteve te Planit te Sezonit Veror kunder Trafikimit Drsh Durres, nepermjet Sherbimit te Mjeksise Familjare dhe Sektorit te Shendetit Mendor &psikosocial;  organizoi nje takim sensibilizues me stafin e Qendres Shendetesore Sukth.

Fokusi ishte informimi dhe ndergjegjesimi mbi format e trafikimit, identifikimin e rasteve dhe referimin e tyre prane institucioneve perkatese.

 

 

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtim kryesor në sezonin e verës do të jetë kontrolli i ndotjes akustike në lokalet e bregdetit.

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor te 6-mujorit te vitit 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.