Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Se bashku mund te bejme me shume kunder trafikimit te qenieve njerezore.

 

                           

         Cfare eshte trafikimi i personave?

Trafikimi i personave do te thote  : Rekrutim ,transportim ,transferim ,fshehje  ose pritje e personave nepermjet metodave te kercenimit ose perdorimit te forces apo formave te tjera te shtrengimit ,rrembimit,mashtrimit ,shperdorimit te detyres ose perfitimit nga gjendja shoqerore,fizike apo mendore ose dhenies apo marrjes se pagesave ose perfitimeve per te marre pelqimin e personit qe kontrollon nje person tjeter me qellim shfytezimin .

Shfrytezimi perfshin shfrytezimin e prostitucionit te te tjereve ose forma te tjera te shfrytezimit seksual ,punen ose sherbimet e detyruara ,skllaverine  ose praktika te ngjashme me skllaverine ,venien ne perdorim ose transplantin e organeve.

Cdo te thote   viktime e trafikimit dhe viktime e mundshme e trafikimit?

·         VIKTIME E  TRAFIKIMIT TE QENIEVE NJEREZORE ESHTE PERSONI OBJEKT I TRAFIKIMIT TE QENIEVE NJEREZORE .

·         PERCAKTIMI SE NJE PERSON ESHTE VIKTIME E MUNDSHME E TRAFIKIMIT /VMT NUK DO TE THOTE ASNJEHERE SE PERSONI NUK ESHTE TRAFIKUAR ,KY  PERCAKTIM  DO TE THOTE  VETEM  QE  PERSONI NUK ESHTE IDENTIFIKUAR    VIKTIME   TRAFIKIMI  NGA  GRUPI /STRUKTURA  PERGJEGJESE  PER IDENTIFIKIMIN  FORMAL  NE  KUFI  DHE  NE  TERRITOR  G/SPIF .

                  Rendesia e identifikimit te VT/VMT                                    

Vetem  identifikimi  korrekt i jep mundesi viktimave te trafikimit  te perfitojne sherbimet e meposhteme ne perputhje me  legjislacionin shqiptar:

·         Viktimat e trafikimit ( VT) te cilat jane ne program ndihme mund te marrin ndihme juridike falas .

·         VT mund te  perfshihen ne programin e mbrojtjes se deshmitarit.

·         Viktimave te huaja te Trafikimit u jepet leje pune per raste te vecanta te tipit C per qellim biznesi ,per tu punesuar,vetepunesuar ose epr formim profesional.

·         VT perfshihen ne perfituesit e ndihmes ekonomike pas daljes nga institucionet e perkujdesit shoqeror ,deri ne castin e punesimit te tyre.

·         VMT/VT mund te akomodohen ne qendra rezidenciale te posacme.

 

                  

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.